برچسب:  <span>ملاقات شرعي</span>

ملاقات شرعي براي رفع نياز جنسي زندانیان

اتاق‌هاي “ملاقات شرعي ” تسهيلاتي است كه زندان به زندانيان متأهل ارائه مي‌دهد تا در زمان‌هاي خاص با همسرانشان به صورت خصوصي و ….. “ملاقات شرعي فرصتي