برچسب:  <span>معاون وزیر علوم</span>

افتتاح دانشگاه جیرفت توسط معاون وزیر علوم طبق روال بود

در گفتگو با مهر اعلام شد: افتتاح دانشگاه جیرفت توسط معاون وزیر علوم طبق روال بود یک مقام مسئول در وزارت علوم افتتاح دانشگاه جیرفت در مهر