برچسب:  <span>معاونان وزیر</span>

معاونان وزیر علوم موسس غیرانتفاعی نیستند/ حضور مسئولان منعی ندارد

مدیرکل دفتر آموزشهای آزاد، غیردولتی و غیرانتفاعی وزارت علوم گفت: بر اساس آیین نامه تاسیس موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیر دولتی، عضویت مسئولان دولتی در هیئت