برچسب:  <span>معاملات مسکن</span>

نحوه صدور چک در معاملات مسکن

الف) توصيه هاي لازم به خريدار 1- لازم است در متن چک علت صدور و مشخصات مورد معامله و نوع معامله درج گردد. 2- نام و مشخصات