برچسب: معاملات مسکن

  • نحوه صدور چک در معاملات مسکن

    الف) توصيه هاي لازم به خريدار 1- لازم است در متن چک علت صدور و مشخصات مورد معامله و نوع معامله درج گردد. 2- نام و مشخصات فروشنده (گيرنده) در متن چک . 3- جهت جلوگيري از نتايج انتقال چک توسط فروشنده به ديگري پيشنهاد ميشود به منظور عدم امکان انتقال آن توسط دارنده به […]

    Continue Reading