برچسب: مصطلحات

  • فرهنگ لغات و مصطلحات

    فرهنگ لغات و مصطلحات “الف” 1 – اداء: به دو معنا است : يك : از عهده كاري برآمدن مثل دادن قرض كه اداء دين مي‎گويند. دو: از عهده كاري برآمدن در وقت خاص آن مثل نماز اداء. 2 – امارات ظنيه : آثار و نشانه هايي كه موجب مظنه مي‎شود. 3 – احتياطا – […]

    Continue Reading