برچسب:  <span>مدیریت</span>

رشته های علوم انسانی ظرفیت مدیریت در جامعه را دارند

استاد دانشگاه تهران گفت: همه رشته های علوم انسانی ظرفیت مدیریت را دارند اما هر کدام باید جایگاهشان را مشخص کنند. به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله