برچسب:  <span>مجدد</span>

کنکور کاردانی‌ / انتخاب‌رشته

تکمیل ظرفیت کنکور کاردانی به کارشناسی سال 89 از فردا 22 آذرماه آغاز می شود و داوطلبان مجاز آزمون می توانند در فرصتی دوباره در این آزمون