برچسب:  <span>مجازات های</span>

مجازات های جایگزین حبس مجازات های جایگزین حبس ـــ کیفر و مجازات در لغت به معنای عقوبتی است که به کسی که خلاف قانون یا اخلاق یا عرف