برچسب: مالكيت معنوي

  • مالكيت معنوي

    مالكيت معنوي تهيه و تدوين: علي نوريان رئيس شعبه 20 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان اشاره «حقوق مالكيت معنوي» يا به عبارتي «حقوق مالكيت فكري» حقوقي است كه موضوع آن اثر فكري انسان است نه شيء مادي اما اين آثار كه زاييده فكر بشر هستند، داراي ارزش اقتصادي مي باشند. حقوق مالكيت فكري يكي از اركان […]

    Continue Reading