برچسب:  <span>كنكور</span>

از سه‌شنبه و

معاون سازمان سنجش: كليه پذيرفته‌شدگان غيرايراني ملزم به پرداخت شهريه هستند معاون سازمان سنجش آموزش كشور با اعلام شرايط و ضوابط شركت داوطلبان اتباع غيرايراني در آزمون