برچسب:  <span>كانون وكلا</span>

انتخابات كانون وكلا و مساله گزينش

انتخابات كانون وكلا و مساله گزينش آرش كيخسروي ـ وكيل دادگستري كانون وكلاي دادگستري مركز، قديمي ترين نهاد جامعه مدني ايران، روز پنجشنبه ۲۰ اسفندماه، بيست وششمين