برچسب:  <span>كارشناسي</span>

درخواست انتقالی و مهمانی دانشجویان دوره‌های کاردانی و کارشناسی:

آغاز ارائه درخواست انتقالي و مهماني دانشجويان دوره‌هاي كارداني و كارشناسي امكان انتخاب10 كد رشته براي انتقالي معاون سازمان سنجش آموزش كشور از مهلت ارائه درخواست انتقالي

اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در اعلام فهرست اسامی پذیرفته شدگان آزمون اختصاصی پردیس بین الملل دانشگاه تهران در رشته های مختلف کارشناسی ارشد سال

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص اعلام فهرست اسامي پذيرفته شدگان آزمون اختصاصي پرديس بين الملل دانشگاه تهران در رشته هاي مختلف كارشناسي ارشد سال 1389

اطلاعيه سازمان سنجش در رابطه با اعلام پذيرفته‌ ، كارشناسي (كارداني به كارشناسي) و كارشناسي ارشد دوره‌هاي فراگير دانشگاه پيام نور در سال

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در رابطه با اعلام اسامي پذيرفته‌شدگان مقاطع كارشناسي پيوسته، كارشناسي‌ناپيوسته (كارداني به كارشناسي) و كارشناسي ارشد دوره‌هاي فراگير دانشگاه پيام نور در

اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در رابطه با اعلام اسامی پذیرفته‌ کارشناسی پیوسته، کارشناسی‌ناپیوسته (کاردانی به کارشناسی) و کارشناسی ارشد دوره‌های فراگیر دانشگاه پیام نور در سال

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در رابطه با اعلام اسامي پذيرفته‌شدگان مقاطع كارشناسي پيوسته، كارشناسي‌ناپيوسته (كارداني به كارشناسي) و كارشناسي ارشد دوره‌هاي فراگير دانشگاه پيام نور در

ليست و جدول تطبيق هاي كارداني، نا و كارشناسي دانشگاه درسال تحصيلي 89-88 به ورشته تحصيلي

دانشكده ادبيات و علوم انساني v دانشكده الهيات و علوم اسلامي v دانشكده علوم اجتماعي و اقتصاد v دانشكده علوم پايه v دانشكده فني مهندسي v دانشكده

لیست ارائه دروس، وضعیت درسی و جدول تطبیق های کاردانی،کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی دانشگاه درسال تحصیلی 89-88 به تفکیک دانشکده ورشته تحصیلی

دانشكده ادبيات و علوم انساني v دانشكده الهيات و علوم اسلامي v دانشكده علوم اجتماعي و اقتصاد v دانشكده علوم پايه v دانشكده فني مهندسي v دانشكده