برچسب:  <span>قضايي</span>

دو راه حل براي ؛ يا ا

دو راه حل كشاورز براي رد صلاحيت‏ها؛ شكايت قضايي يا تاييد صلاحيت‏ها عضو شوراي مركزي ”محق” در گفتگو با آفتاب درباره تصميم دادگاه انتظامي قضات اعلام كرد:

كاربرد قضايي اسناد فرامرز زماني سليمي ـ وكيل دادگستري مقدمه – در مباحث مرتبط با حقوق ثبت همان قدر كه مسائل املاك واجد اهميت است اسناد نيز