برچسب:  <span>قانون سرباز قهرمان</span>

قانون اصلاح قانون سرباز قهرمان

منتشره در روزنامه رسمي شماره 19782 مورخ 11/11/1391 شماره۶۷۵۷۲ ـ 8/11/1391 جناب آقای محمد سینجلی جاسبی رئیس هیأت ‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور با توجه