برچسب:  <span>قانون اجاره مغازه</span>

سرقفلی چیست و تفاوت آن با حق کسب یا پیشه

سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت، دو حقی هستند که با هدف حمایت از مستأجران اماکن تجاری در قوانین پیش‌بینی شده‌است. ممکن است این سؤال