برچسب:  <span>قابل استفاده</span>

نمونه فرم قابل استفاده در نوع مبايعه نامه‌هاي معامله ملك غير منقول

نمونه فرم قابل استفاده در نوع مبايعه نامه‌هاي معامله ملك غير منقول : بسمه تعالي مبايعه نامه يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود (قرآن كريم/ سوره مائده