برچسب:  <span>فشار سياسي</span>

فشار سیاسی غیرانتفاعی‌ها‌ بر وزارت علوم

وزير علوم مطرح كرد: فشار سياسي غيرانتفاعي‌ها‌ بر وزارت علوم خبرگزاري فارس: وزير علوم با اشاره به مشكلات و تخلفات برخي از دانشگاه‌هاي غيرانتفاعي، از فشارهاي سياسي