برچسب:  <span>عندالمطالبه</span>

مهريه عندالاستطاعه يا عندالمطالبه

مهريه عندالاستطاعه يا عندالمطالبه با نگاهي کلي بر سابقه رسيدگي به دعواي مهريه و ابزار قرار دادن مهريه به عنوان وسيله‌اي براي مجبور کردن مرد به طلاق