برچسب:  <span>علوم و مهندسی</span>

راه‌اندازی دانشکده علوم و مهندسی نانو در دانشگاه صنعتی اصفهان

مدیر پژوهشکده فناوری نانو و مواد پیشرفته دانشگاه صنعتی اصفهان از ایجاد دانشکده علوم و مهندسی نانو در این دانشگاه خبر داد و گفت: به منظور نهادینه