برچسب:  <span>علوم موسس</span>

نیستند/ منعی ندارد

مدیرکل دفتر آموزشهای آزاد، غیردولتی و غیرانتفاعی وزارت علوم گفت: بر اساس آیین نامه تاسیس موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیر دولتی، عضویت مسئولان دولتی در هیئت