برچسب:  <span>علمي کاربردي ت</span>

ارتقاء سطح تحصیلات دانشگاه جامع علمی کاربردی تا مقطع فوق لیسانس و دکترا

ارتقاء سطح تحصيلات دانشگاه جامع علمي کاربردي تا مقطع فوق ليسانس و دکترا معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه جامع علمي کاربردي: سطح تحصيلات دانشگاه جامع علمي کاربردي