برچسب:  <span>شكايت</span>

دو راه حل براي رد صلاحيت‏ها؛ شكايت قضايي يا تاييد صلاحيت‏ها

دو راه حل كشاورز براي رد صلاحيت‏ها؛ شكايت قضايي يا تاييد صلاحيت‏ها عضو شوراي مركزي ”محق” در گفتگو با آفتاب درباره تصميم دادگاه انتظامي قضات اعلام كرد: