برچسب:  <span>شریف</span>

ارائه گزارش عملکرد دانشگاه شریف/ بررسی اجرای طرح رتبه‌بندی دانشگاهها

تقویت دوره های پسا دکترا، تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی و افزایش شرکت های دانش بنیان در مراکز رشد دانشگاه صنعتی شریف از جمله مهم ترین مواردی بود