برچسب:  <span>شارژ آپارتمان</span>

امتناع از پرداخت شارژ آپارتمان

بعضي اوقات ساكنان آپارتمان‌ها در شهرها با مشكل عدم پرداخت هزينه‌هاي مشترك و به اصطلاح حق شارژ هستند كه به لحاظ عدم آگاهي آنان از مقررات و