برچسب:  <span>دیوان عدالت</span>

دیوان عدالت می تواند در امور دانشگاهها وارد شود

رئیس دیوان عدالت اداری با غیرقانونی دانستن مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر ورود نکردن دیوان در امور دانشگاهها گفت: این شورا تنها در حوزه تخصصی