برچسب: دیدگاه

  • کشف جرم از دیدگاه «زبانشناسی حقوقی»

    زبان جرم کشف جرم از دیدگاه «زبانشناسی حقوقی» علم پزشکی قانونی Forensic science دامنه وسیعی از علوم را به کار می گیرد تا برای سؤالات مطروحه در سیستم قضایی پاسخ ارائه نماید. پزشکی قانونی شاخه ای از علم است که به کشف جرایم کمک می کند. صحنه جنایت با ترفندهای مختلف تغییر می کند و […]

    Continue Reading