برچسب:  <span>دکتری ۱۳۹۰و گروه</span>

اولین آزمون دکتری ۱۳۹۰در گروه

سازمان سنجش آموزش کشور مواد امتحانی و شرایط و ضوابط آزمون نیمه متمرکز دکتری تخصصی (Ph.D) سال ۹۰ دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور را اعلام کرد