برچسب:  <span>دکتری”مطالعات علم</span>

پذیرش دانشجوی دکتری"مطالعات علم"در موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه

موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران قصد دارد برای دومین دوره دکترای “مطالعات علم” اقدام به پذیرش دانشجو کند. به گزارش خبرگزاری مهر، آزمون ورودی کتبی رشته