برچسب: دوره پس

  • مراحل آشنايى پيش از ازدواج

    مراحل آشنايى پيش از ازدواج مهدى رفيعى‏ دوره پيش ز خواستگارى مرحله دوم: تعيين معيار مرحله سوم: احراز آمادگى شخصى مرحله چهارم: جست‏وجو و شناسايى ابتدايى مرحله پنجم: هماهنگى با اوليا (نظارت و هدايت خانواده) مرحله ششم: نگارش دريافت‏ها مرحله هفتم: خواستگارى مراحل آشنايى پيش از ازدواج امام صادق(ع) به مردى كه در آستانه ازدواج […]

    Continue Reading