برچسب:  <span>دوره كارداني پودماني</span>

محدودیتی برای پذیرش داوطلبان دوره کاردانی پودمانی غیرحضوری وجود ندارد:

معاون آموزشي دانشگاه جامع علمي كاربردي گفت: دانشگاه جامع علمي كاربردي محدوديتي براي پذيرش داوطلبان دوره كارداني پودماني غيرحضوري مديريت خانواده ندارد