برچسب:  <span>دوران نامزدی</span>

میزان مهریه در صورت فوت زوج یا زوجه در دوران نامزدی

میزان مهریه در صورت فوت زوج یا زوجه در دوران نامزدی گروهی بر این عقیده اند که چون در قانون تنصیف مهریه قبل از عمل زناشوئی طبق