برچسب: دوران زناشوئی

  • بررسی اشتغال زن در دوران زناشوئی

    بررسی اشتغال زن در دوران زناشوئی ( تحلیل مواد 1117 قانون مدنی و 18 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 ) طرح مطلب- از دیر باز رسم چنین بوده است که زن بعد از ازدواج در منزل همسر خود به خانه داری می پرداخت و شوهر نیز در بیرون از منزل به کسب و کار مشغول […]

    Continue Reading