وکیل پایه یک دادگستری ایلام-جعفرجعفرزاده-تلفن 09185104800

بایگانی برچسب: دفاتراسناد

ثبت واقعه ازدواج توسط دفاتراسناد رسمی ازدواج

rjنشست قضایی مورخ 17/2/1388 قضات دادگستري خميني شهر عنوان : ثبت واقعه ازدواج توسط دفاتراسناد رسمی ازدواج سؤال: آیادفاترازدواج مکلف به ثبت واقعه ازدواج قباله های عادی ازدواج که دردست زوجین می باشد ونسبت به آن دردفاتر اسنادرسمی اقرارنامه تنظیم شده است می باشند یاخیر؟