برچسب:  <span>در پنجشنبه</span>

اعلام نتایج دانشگاه علمی‌کاربردی /

معاون سنجش به مهر خبر داد: اعلام نتایج پودمانی دانشگاه علمی‌کاربردی در پنجشنبه/ پذیرش140هزار نفر معاون سازمان سنجش آموزش کشور از اعلام نتایج دوره های پودمانی دانشگاه