برچسب:  <span>در ايران</span>

وضع حقوقى فرزندخواندگى در ايران

وضع حقوقى فرزندخواندگى در ايران دكتر اسدالله امامى ، مدير گروه حقوق خصوصى دانشگاه قم _____________________ چكيده : فرزندخواندگى نهاد قانونى است كه به موجب آن رابطه

نقض سيستماتيك حقوق كودكان در ايران

نقض سيستماتيك حقوق كودكان در ايران پرداختن به مقوله حقوق كودكان، عنوان يكي از بنيادي‌ترين مباني حقوق بشر و لزوم حمايت از قانون بعنوان يكي از آسيب‌پذيرترين