برچسب:  <span>دردسرساز شد</span>

فروش جزوه توسط یک دانشجو دردسرساز شد/ اخراج دانشجویان بدلیل خرید جزوه!

مقامات دانشگاه کالیفرنیا به دانشجویان اخطار دادند که فروش جزوه و دست نوشته خلاف قوانین آموزشی کشور بوده و بحث مالکیت فکری دانشجویان را زیر سوال می