برچسب:  <span>داخل</span>

نحوه بازگشت دانشجویان ایرانی خارج کشور به داخل

معاون دانشجویی وزیر علوم در تشریح جزئیات آیین‌نامه بازنگری شده انتقال به داخل دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج کشور گفت: افرادی می توانند از این