برچسب:  <span>خوشحالند</span>

سرنوشت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران پس از انحلال/ همه خوشحالند

مدیرکل وزارتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: دانشجویان و اساتید دانشگاه نگرانی نداشته باشند چرا که در موقعیت بهتری