برچسب: خطاء

  • قتل خطاء محض

    قتل خطاء محض: در روزنامه قدس مورخ 7/7/1388 عنوان شد : نویسنده: خانم زهرا اطهري تير شکارچي کبک، قلب پدر را نشانه رفت گروه حوادث: پسر جوان هنگام شکار کبک به اشتباه پدر خود را هدف گلوله قرار داد و کشت. به گزارش خبرنگار ما، پنجشنبه هفته گذشته مأموران پليس آگاهي رفسنجان در جريان مرگ […]

    Continue Reading