برچسب:  <span>جیرفت توسط</span>

افتتاح دانشگاه

در گفتگو با مهر اعلام شد: افتتاح دانشگاه جیرفت توسط معاون وزیر علوم طبق روال بود یک مقام مسئول در وزارت علوم افتتاح دانشگاه جیرفت در مهر