برچسب:  <span>جهاني</span>

اثرات پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني بر سيستم بانكي

اثرات پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني بر سيستم بانكي سخنران: دكتر نوروز كهزادي استاد دانشگاه تربيت مدرس و مدير عامل بانك توسعه صادرات ايران مقدمه گات