برچسب:  <span>جدول شاخص</span>

درسال های برای به

جدول شاخص قیمت ها درسال های مختلف برای احتساب مهریه به نرخ روز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شاخص کل بهای کالاها وخدمات مصرفی درمناطق شهری ایران