برچسب: توسط والدین

  • ممانعت ازملاقات طفل توسط والدین

    نشست قضایی مورخ 17/2/1388 قضات دادگستري خميني شهر عنوان : ممانعت ازملاقات طفل توسط والدین سؤال : چنانچه دادگاه خانواده حضانت طفل رابه احداز والدین واگذارکند ونامبرده  ازحق ملاقات طرف دیگر برای طفل ممانعت به عمل آورد آیاموضوع مشمول ماده 632 قانون مجازات اسلامی می شود یاخیر؟ نظراکثریت : باتوجه به اینکه یکی از ارکان […]

    Continue Reading