برچسب: تعمير

  • تعمير اماكن استيجاري

    ساختمان مسكوني يا مكان تجاري كه به اجاره داده مي‌شود ممكن است در زمان و مدت اجاره نياز به تعميرات اساسي يا جزيي داشته باشد در اين بروشور به حقوق و وظايف هر يك از موجر و مستاجر در اين خصوص مي‌پردازيم : 1- تعميرات اساسي مكان استيجاري يعني تعميراتي كه مربوط به اصل بنا […]

    Continue Reading