برچسب:  <span>تحصيل</span>

تحصیل رتبه‌های برگزیده کارشناسی‌ارشد رشته آمار در دانشگاه محقق اردبیلی

خبرگزاري فارس: رئيس دانشگاه محقق اردبيلي گفت: سه سال است كه رتبه‌هاي برگزيده رشته آمار كنكور كارشناسي ارشد از آن دانشگاه محقق اردبيلي است. مسعود گنجي، رئيس