برچسب:  <span>به صورت مجازی</span>

مصوبه جدید برای کاردانی و کارشناسی/ ارائه 10 درصد واحدها به صورت مجازی

10 درصد از واحدهای درسی دوره های کاردانی و کارشناسی بر اساس مصوبه شورای برنامه ریزی آموزش عالی به صورت مجازی ارائه خواهد شد. به گزارش خبرنگار