برچسب:  <span>بهمن ماه</span>

آزمون سراسري دكتري در بهمن ماه(به صورت متمرکز برای تمامی دانشگاهها) برگزار مي‌شود

رييس سازمان سنجش آموزش كشور گفت: آزمون دكتراي تخصصي به صورت متمركز و سراسري در نيمه دوم سال 89 برگزار مي‌شود دكتر سرور الدين عدالت گزينش دانشجو

آزمون سراسری دکتری در بهمن ماه(به صورت متمرکز برای تمامی دانشگاهها) برگزار می‌شود

رييس سازمان سنجش آموزش كشور گفت: آزمون دكتراي تخصصي به صورت متمركز و سراسري در نيمه دوم سال 89 برگزار مي‌شود دكتر سرور الدين عدالت گزينش دانشجو