برچسب:  <span>بهمن ماه</span>

آزمون سراسري در (به صورت برای تمامی دانشگاهها) برگزار

رييس سازمان سنجش آموزش كشور گفت: آزمون دكتراي تخصصي به صورت متمركز و سراسري در نيمه دوم سال 89 برگزار مي‌شود دكتر سرور الدين عدالت گزينش دانشجو

آزمون سراسری دکتری در (به صورت برای تمامی دانشگاهها) برگزار می‌شود

رييس سازمان سنجش آموزش كشور گفت: آزمون دكتراي تخصصي به صورت متمركز و سراسري در نيمه دوم سال 89 برگزار مي‌شود دكتر سرور الدين عدالت گزينش دانشجو