برچسب:  <span>بروجرد و علامت</span>

مرگ دانشجوی دانشگاه آزاد بروجرد و علامت سئوالهای باقیمانده

خرم آباد – خبرگزاری مهر: مرگ یکی از دانشجویان دانشگاه آزاد بروجرد بر اثر پرتاب از اتوبوس به دلیل باز بودن درب آن، اما و اگرهای زیادی