برچسب:  <span>برای دانش آموختگان</span>

جزئیات آزمون

آزمون جایابی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور روز پنج شنبه 11 آذر 89 برگزار می شود و داوطلبان می توانند در روزهای 22 تا 26 آبان