برچسب:  <span>براي ادامه تحصيل</span>

تسهیلات ویژه برای ادامه تحصیل دانشجویان ایرانی خارج کشور در داخل

گزارش خبري مهر تسهيلات ويژه براي ادامه تحصيل دانشجويان ايراني خارج کشور در داخل مدير کل امور دانشجويان داخل وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از ارائه تسهيلات